Tương bần hưng yên

50.000

Tương bần Hưng Yên là sản phẩm chất lượng. Được đánh giá có tiếng vì lấy tại làng nghề gia truyền. Giá bán lẻ 50.000đ/chai/lít