Trà gạo lứt thảo mộc

    200.000

    Trà gạo lứt thảo mộc gồm: lứt huyết rồng + đỗ đen xanh lòng + táo đỏ + hoa nhài + cỏ ngọt. Giá: 200k/kg