Tôm sông đà

260.000

Tôm sông đà được đánh bắt tự nhiên và vận chuyển xuống cho Mộc bán. Giá bán lẻ 260.000đ/Kg