Tỏi cô đơn

300.000

Tỏi cô đơn loại siêu thơm được Mộc đưa về phục vụ bà con. Giá bán lẻ 300.000đ/Kg