Táo đá cheo thông

75.000

Táo đá cheo thông dòn ngọt có chút chua. Ai đã từng ăn thì không bao giờ ăn táo ngoại ngọt xốp nữa. Giá bán lẻ 75.000đ/Kg