Su su bao tử

40.000

Su su bao tử được nhập từ mộc châu sơn la. Chỉ việc rửa sạch, bổ đôi cắt bỏ lõi, ăn được cả vỏ không cần gọt. Sản phẩm rất ngọt khác hẳn hàng ở miền xuôi. Giá bán lẻ 40.000đ/Kg