Ngô ngọt

14.000

Ngô ngọt lấy từ trên bản về. Giá bán lẻ 14.000/Bắp giao tối thiểu 10 bắp ạ