Ngô nếp

8.000

Ngô nếp lấy từ trên bản về. Giá bán lẻ 8.000/Bắp giao tối thiểu 10 bắp ạ