Miến dong đen phia đén

110.000

Miến dong đen phja Đén của Cao Nguyên Nguyên Bình, Cao Bằng. Giá bán lẻ: 110.000k/kg. Tết có thể lên một chút xíu. Nhưng chưa bao giờ quá 120.000k/kg.