Mì lứt đỏ hữu cơ

Mì lứt đỏ hữu cơ có giá trị dinh dưỡng cao, bổ xung rất nhiều dưỡng chất cũng như Vitamin, Gói 400gr giá bán lẻ 60.000đ/gói