Cam sành hữu cơ

50.000

Cam sành hữu cơ Nam Phương loại nhỏ 9-10 quả / kg. Giá bán lẻ 50.000đ/1Kg