Cá rô phi sông đà

120.000

Cá rô phi sông đà được đánh bắt tự nhiên và vận chuyển xuống cho Mộc bán. Sản phẩm được lọc phi lê riêng xương riêng. Giá bán lẻ 120.000đ/Kg