Cá mương sông đà

50.000

Cá mương được đánh bắt tự nhiên tại Sông đà, Chuyển xuống Mộc. Đóng gói mỗi túi là 500g giá bán lẻ cho mỗi gói là 50.000đ/Gói