Cá bống sông đà

160.000

Cá bống sông đà được đánh bắt tự nhiên và vận chuyển xuống cho Mộc bán. Giá bán lẻ 160.000đ/Kg