Xương bò

50.000 40.000

Xương bò quê, thơm nức khi nấu phở hay nấu canh

Thibft kế web bởi Hoangweb.com