Vịt bầu làm sạch

130.000 110.000

Vịt bầu làm sạch, mỗi con cân nặng từ 1.5-3.5kg, Giá cho mỗi kg là 110.000/Kg

Thibft kế web bởi Hoangweb.com