Hồng giòn mộc châu

80.000 65.000

Hồng giòn Mộc Châu nổi tiếng giòn ngọt, không hạt không chát, Giá bán lẻ 60.000/Kg

Thibft kế web bởi Hoangweb.com